Jóga pro děti

O těchto stránkách

Tento web má za cíl vyplnit mezeru a poskytnout maximum informací o józe pro děti. Téma dětské jógy lze nalézt na Interentu v českém jazyce ojediněle a většinou jde o stručné informace. Vše zde publikované je volně šiřitelné a na vlastní zodpovědnost použitelné při praxi vlastní i při praxi s dětmi.

O józe pro děti

Názory na praktikování jógy s dětmi se liší i mezi zkušenými cvičiteli od odmítavého postoje až po aktivní přístup. Jestliže bude cvičitel aplikovat jógu s dětmi čistě podle literatury, lze pochopit odmítavý postoj. Cvičební jednotka nemůže být tak kvalitní, jako při citlivé motivační práci. Rozhodně platí potřeba vlastní praxe a vlastních zkušeností. Jóga pro děti se často nepovažuje za plnohodnotnou jógu s tím, že se jedná o pohyb a ne o výdrž v pozicích. Nemá smysl škatulkování, naopak, dětskou jógu lze provázat s jinými hravě pojatými aktivitami, například s psychomotorikou.

Rozdíly mezi cvičiteli dětské jógy jsou velké. Jedná se o málo zdokumentovanou problematiku. Mnozí cvičitelé se specializují na určitý dětský věk, což v případe skupiny dětí podobného věku je dobré. Většinou však je věkový rozsah vetší s tím, že při určitých praktikách volíme více variant provádění. Při jógové praxi s dětmi jsou nároky na cvičitele vetší, než při praxi s dospělými. Jednak by měl sám být tak trochu dítětem a měl by mít přirozenou autoritu. Dále si stále musí uvědomovat věk dětí a aplikovat tomu přiměřené techniky.

U dospělých se v jógové literatuře doporučuje pilovat známé věci, například stále jednu sestavu. Při józe především s malými dětmi doporučuji v praxi raději různorodost a neustálou změnu s použitím vhodných motivací podle aktuální situace.